Game Khác Tìm hiểu điểm khác biệt giữa thuế và lệ phí, phí

Thảo luận trong 'Quảng Cáo Game PC khác' bắt đầu bởi trungtamgec, 9 Tháng tám 2018.

 1. trungtamgec Thành Viên

  Đã được thích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp và khai báo thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật. Thuế là nghĩ vụ của người dân, là diều kiện giúp hình thành và phát triển đất nước, ngoài các luật thuế thì nhà nước ta còn quy định về một số lệ phí và phí khác, là một người kinh doanh sáng suốt chúng ta cần tìm hiểu và phân biệt rõ về 3 loại này để tránh gặp rắc rối với cơ quan nhà nước và nhằm đem lại lợi ích cho mình. Sau đây Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: gec.edu.vn) sẽ giúp các bạn phân biệt thuế và lệ phí, phí.

  [​IMG]
  1. Về khái niệm và điểm giống nhau
  - Thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật của các cá nhân và pháp nhân đối với Nhà nước không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp.
  - Lệ phí là khoản thu vừa mang tính chất phục vụ cho đối tượng nộp lệ phí về việc thực hiện một số thủ tục hành chính vừa mang tính chất động viên sự đóng góp cho ngân sách Nhà nước.
  - Phí là khoản thu mang tính chất bù đắp chi phí thường xuyên hoặc bất thường như phí về xây dựng, bảo dưỡng, duy tu của Nhà nước đối với những hoạt động phục vụ người nộp phí.
  Tóm lại, thuế và lệ phí, phí đều là nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và đều mang tính pháp lý nhưng giữa chúng có một vài khác biệt.

  2. Về mặt giá trị pháp lý
  - Thuế có giá trị pháp lý cao hơn lệ phí, phí. Thuế được ban hành dưới dạng văn bản pháp luật như: Luật, Pháp lệnh do Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Trình tự ban hành một Luật thuế phải tuân theo một trình tự chặt chẽ.
  - Trong khi đó lệ phí, phí được ban hành đưới dạng Nghị định, Quyết định của chính phủ; Quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

  3. Về mục đích và mức độ ảnh hưởng đối với nền kinh tế - xã hội
  - Thuế có 3 tác dụng lớn:
  + Tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
  + Ðiều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và định hướng phát triển kinh tế.
  + Ðảm bảo sự bình đẳng giữa những chủ thể kinh doanh và công bằng xã hội.
  --> Qua đó chúng ta thấy thuế có tác động lớn đến toàn bộ qúa trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, đồng thời thuế là một bộ phận rất quan trọng cấu thành chính sách tài chính quốc gia.
  - Lệ phí, phí không có những tác dụng nói trên, nó chỉ có tác dụng tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Hơn nữa, việc tạo nguồn này không phải dùng đáp ứng nhu cầu chi tiêu mọi mặt của Nhà nước, mà trước hết dùng để bù đắp các chi phí hoạt động của các cơ quan cung cấp cho xã hội một số dịch vụ công cộng như: dịch vụ công chứng, dịch vụ đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản, dịch vụ hải quan...
  - Các cá nhân và pháp nhân có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước nhưng không trên cơ sở được hưởng những lợi ích vật chất tương ứng mang tính chất đối giá.
  - Lệ phí, phí mang tính tự nguyện và có tính chất đối giá. Tính bắt buộc của lệ phí và phí chỉ xảy ra khi chủ thể nộp lệ phí, phí thừa hưởng trực tiếp những dịch vụ do Nhà nước cung cấp.

  4. Về tên gọi và mục đích
  - Mục đích của từng loại lệ phí rất rõ ràng, thường phù hợp với tên gọi của nó. Nói một cách chính xác hơn, tên gọi của loại lệ phí nào phản ánh khá đầy đủ mục đích sử dụng loại lệ phí đó.
  - Mỗi một Luật thuế đều có mục đích riêng. Tuy nhiên, đa số các sắc thuế có tên gọi không phản ánh đúng mục đích sử dụng, mà thường phản ánh đối tượng tính thuế.
  - Nói chung mục đích của việc sử dụng của các loại thuế thường là tạo nguồn qũy ngân sách Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi ngân sách Nhà nước, thực hiện chức năng quản lý xã hội của Nhà nước.

  Trên đây là những điểm khác biệt cơ bản về luật thuế và lệ phí, phí để mọi người có thể hiểu biết và thực thi quyền và nghĩa vụ của công dân cho chính xác. Nếu có nhiều thời gian và muốn tìm hiểu nhiều hơn thì các bạn có thể tham gia khóa đào tạo thuế của Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC - website: gec.edu.vn) để có thể áp dụng đúng về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân Việt Nam

  Nguồn: KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP | ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ