Có gì mới?

Truyện - Thơ Vào Trung ương chả giả dụ phanh cho uy hay là lớp chác

#1
Gửi gắm, nhắn tin nhủ gần 400 đảng hòn trẻ, Tổng bí thư, Chủ tịch nác Nguyễn Phú coi trọng hy vẳng trong số phận nè sẽ lắm người ra Trung ương nhưng không trung giả dụ vào biếu oai hay xuể lóng chác.
Sáng 27/8, Tổng bí thơ, Chủ tịch nác Nguyễn Phú coi trọng họp mặt phe phái viên trẻ điển hình rặt quốc làm theo nhời Bác nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thứ chủ toạ xâu chấy Minh (1969-2019). nap muc quan 7

căn dặn các phái viên trẻ và cũng là các cán bộ đoàn, Tổng bí thơ, chủ toạ nác Nguyễn Phú coi trọng nhắc nhở học và làm theo lời Bác chẳng chỉ là học thọc nhưng mà giả dụ thẩm vào ngày tiết, vào tim, ra khối não và từ đấy trở nên hành ta rượu cồn.

bởi vì giang sơn trước nhất, chẳng nghĩ đến tớ cấp
Người đứng đầu phe phái, quốc gia nhấn mạnh sum vầy, thanh niên là lực cây đi đầu, xung kích, không tự nan việc gì. Hơn nữa, là cánh viên, lại càng giả dụ kiểu mẫu, tiền phong.

Theo Tổng bí thơ, phái viên trẻ là nguồn dự tiêu cực viên hùng hậu của cánh, nguồn té sung thu nạp ra đội ngũ lãnh tôn giáo cụm từ phe phái ở danh thiếp cấp, tiềm năng lớn và bổn phận cũng rất to.
 

Top