19H 05.01(Mùng 5 Tết) - Open Nam Hải - Đồ Xanh - 4ACC/PC - Cày Cuốc - Cày Xu - Cấp 100 Miễn Phí 1 Món HKMP - Ổn Định - Lâu Dài - AutoIngame Thông Minh

quangcaovolam

New member
𝟏𝟗𝐇 𝟬𝟱.𝟬𝟭 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐨̛̉ 𝐌𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐮̉ 𝗡𝗮𝗺 𝗛𝗮̉𝗶 - Đ𝐨̂̀ 𝐗𝐚𝐧𝐡 - 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝟏 𝐌𝐨́𝐧 𝐇𝐊𝐌𝐏
⛪ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ :
http://volamtruongton.com/
------------------------------
🕖𝗔𝗹𝗽𝗵𝗮 𝗧𝗲𝘀𝘁 : 19:00 02/01 𝑡𝑜̛́𝑖 05/01/2024
🕖𝗢𝗽𝗲𝗻 Đ𝘂𝗮 𝗧𝗢𝗣 : 19:00 - 05/01/2024
🕔𝗞𝗲̂́𝘁 𝗧𝗵𝘂́𝗰 𝗧𝗢𝗣 : 17:00 - 07/01/2024
---------------------------------
💥 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐀̂𝐍 𝐓𝐇𝐔̉
• Tạo nhân vật bắt đầu từ level 1
• Hỗ trợ túi máu tới level 𝟵𝟬
• Hỗ trợ vòng sáng phục hồi đến cấp 𝟴𝟬
• Bộ THP + TĐP ( 𝘃𝗶̃𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂̃𝗻 )
• Full Trang bị Kim Phong
• Cấp 60 nhận ngựa 60
• Cấp 80 nhận 1 kỹ năng ( 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝗯𝗶́ 𝗸𝗶́𝗽 Đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗠𝗼̂𝗻 𝗕𝗼𝗼𝗺 )
• Cấp 100 nhận dc 1 món HKMP (𝗠𝗮̣̆𝗰 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗩𝘂̃ 𝗞𝗵𝗶́ - 𝗖𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗛𝗼𝗮́𝗻 Đ𝗼̂̉𝗶 𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗼̛̣ 𝗿𝗲̀𝗻)
-------------------------------
💥 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 :
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟏
• 10.000 Xu
• 1 Vòng Sáng Top 1
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟐
• 7.000 Xu
• 1 Vòng Sáng Top 2
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟑
• 4.000 Xu
• 1 Vòng Sáng Top 3
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟒
• 3.000 Xu
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟱 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎
• 2.000 Xu
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 𝐦𝐨̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐢 :
• 1.000 Xu
-------------------------------
💥 Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐔̉ :
• Phiên bản đồ Xanh - Thân Pháp - Miễn Phí 1 HKMP - Chuẩn phiên bản Công Thành Chiến 2005 100% VNG
• Hạn chế 4 Acc/PC & 8 Acc/IP , Tống Kim 1 Acc/IP
• AutoIngame độc quyền, tiện lợi, thông minh
• Chặn kéo xe 𝟭𝟬𝟬% , Bang hội 𝟴𝟬 Thành Viên
• Tiền vạn, Trang bị có giá trị liên thành, không tràn lan
• Tỷ lệ EXP điều chỉnh chậm vừa phải, hợp lý
• Hỗ trợ tân thủ hấp dẫn, lên cấp nhanh chóng theo kịp người chơi củ.
• Đội ngũ hỗ trợ online 24/7 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu
• Server với nhiều tính năng sẽ được Update theo từng giai đoạn
• Drop x5 VNG - Độc quyền trang bị may mắn có tác dụng

fb3.png
 
mu-cnc
Top