JX Đồ Sát - Thuộc Tính X3 - Auto Ngoài

thangnguyen0129

New member
💚
𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗛𝗼̂𝗺 𝗡𝗮𝘆
💚

JX Đồ Sát - Thuộc Tính X3 - Auto Ngoài
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Trang Chủ : https://jxdosat.com/
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Page: https://www.facebook.com/cailaotruyenky
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Nhóm Mua Bán - Thỏa Luận: https://zalo.me/g/qtkvgt361
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Hỗ Trợ Tân Thủ
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Lv 81
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Skill 9x Tự Chọn - Đại Thành
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
20 Rương Trang Bị Xanh X3 - Tự Chọn (Khóa)
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Thần Hành Phù - Thổ Địa Phù (Vĩnh Viễn)
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Trang Bị Tân Thủ (Hồ Sinh Lực - Nội Lực - 500% EXP)
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Tính Năng Server
-Phiên bản đồ Xanh x3 Option
-Auto Ngoài - Hỗ Trợ Auto Server tận răng
-Hạn Chế 4acc/1Pc/IP
-Tiền vạn, Trang bị Xanh có giá trị
-Cày xu ở mọi hoạt động
-Cải Lão nhận ngay Phúc Lợi mỗi ngày
Đ̂̀ ́- ̃ ̂  - ̀
Hoạt Động Chính
-Boss Sát Thủ
-Boss Đại Hoàng Kim
-Dã Tẩu
-Vượt Ải 24/24,Phong lăng độ 24/24
-Viêm Đế
-Tống Kim 21h hằng ngày thưởng khủng
Server với nhiều tính năng sẽ được Update theo từng giai đoạn

OPENHOMNAY.jpg
 
mu-cnc
Top