Mu Hải Phòng SS6.15 Miễn Phí Tất Cả

thuong10c8

New member
🔶
Trang chủ : http://muhpss6.com/

🔰
Auto reset trong game - max wing 3
🔶
Máy chủ : HỒI ỨC
🔶
Exp 2000x
🔶
Exp Master 500x
🔶
Drop 50%
🔶
Open Beta: 13h00 ngày 20/06/2021
💻
[PHIÊN BẢN 6.XX CUSTOM ĐẶC BIỆT] :
💻
Giới Hạn Reset 66 lần 1 ngày
💻
Boss kundun và Medusa xuất hiện liên tục tại arena kênh 1
💻
Có 3 kênh ( kênh 1 pk - không quái - boss arena tại các chuồng); ( kênh 2 và 3 train không pk exp nhiều hơn kênh 1 là 10%)
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖
➖

★Sự Kiện Trải Dài Cả Ngày
★Tính Năng Nâng Cấp Đồ Cấp 2 Và 3 Và Đồ Huyền Thoại Víp
★Hệ Thống Vũ khí Rồng Tăng Dame
★Hệ Thống Thu Mua Đồ Exl
★Hệ Thống Tạo Nhóm 10 Người
★Hệ Thống Tìm Nhóm
★Hệ Thống Thú Cưỡi Mới Và Pét Mới
Ngoài ra hệ thống cashop bán hộp quà đáp ra đồ rồng và đồ ex
 
mu-cnc
Top